Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

област Сливен

За нас

РЦПППО – обл. Сливен има координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Квалификации

В изпълнение на програмата за квалификация съгласно чл. 25 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО-област Сливен организира различни квалификационни  семинари и обучения.

РЦПППО-обл. Сливен-вече в нова сграда

От 13 октомври 2021г. РЦПППО – обл. Сливен, официаално е вече в нова сграда, намираща се в гр. Сливен, ул. “Великокняжевска” № 29.

Календар

01

Май

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

повече информация...

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На този ден в България се чества делото на славянските просветители Кирил и Методий и българската просвета и култура, включително и създаването на кирилицата в Преславската книжовна школа.

15

Октомври

Международен ден на белия бастун

 

повече информация...

Международният ден на белия бастун се отбелязва се от 1969 г. по решение на Международната федерация на слепите с цел привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение.

През 1980 г. денят е отбелязан за първи път и у нас с прояви, организирани от Съюза на слепите в България.

13

Ноември

Световен ден на слепите хора. 

повече информация...

Международният ден на незрящите е обявен от ООН през 1946 година и се отбелязва на 13 ноември.

Датата е избрана защото е рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който полага основите за световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи. 

01

Ноември

Ден на народните будители

повече информация...

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други.

23

Сeптември

Международен  ден на глухите

повече информация...

Международният ден на глухите се чества от 1951 г. когато на 19-ти септември в Рим, Италия, е създадена Световната федерация на глухите. Той се отбелязва всеки последен неделен ден от месец септември.

25

Декември

Рождество Христово

повече информация...

Рождество Христово или Коледа – един от най-големите църковни празници в християнския свят. На него християните честват рождението на Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея.

Последни новини